Een epidemie van agressie?

Het leek de afgelopen jaren wel een epidemie: agressie tegen hulpverleners en tegen anderen met een publieke taak. Hoe halen mensen het in hun hoofd om het werk van hulpverleners onmogelijk te maken? Vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met de verhalen over agressie tegen publieke dienstverleners stelt zich die vraag.

In opdracht van De Stichting Maatschappij en Veiligheid hebben Eliza Bergman, Marco de Vries en ik onderzoek gedaan naar precies die vraag eigenlijk: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners met agressie te maken krijgen?Boek Agressie tegen PD
In een aantal case studies hebben we agressie onderzocht tegen politie, ambulancepersoneel, agressie rond de jaarwisseling en agressie in het onderwijs, het openbaar vervoer en het verkeer. Wanneer het maar mogelijk was hebben we ook de daders zelf gepoogd te spreken.

Het onderzoek is uitgemond in dit boek: Agressie tegen publieke dienstverleners. Uit de gevallen die wij uitgebreid hebben onderzocht, rijst het beeld op dat de mensen die echt over de schreef gaan, vaak mensen zijn die dat niet alleen tegen dienstverleners doen, maar ook op andere terreinen. Het zijn vaak mensen die al een strafblad of in elk geval ervaring met politie of justitie hebben. Maar dat is niet in alle gevallen zo. En juist in die gevallen waar heel gewone burgers zich schuldig maken aan agressie, blijkt dat de zaken niet zo zwart-wit liggen.

Bestelinformatie hier.

Het onderzoek is in december 2013 gepresenteerd op een conferentie in De Balie in Amsterdam. Verslag van die middag hier op de site van de SMV.

Marco de Vries schreef op basis van zijn ervaringen in dit onderzoek een stuk in NRC naar aanleiding van de zaak-Mitch Henriques.

Documentairemaker Geertjan Lassche maakt op basis van één van de onderzochte gevallen de film Blinde Drift.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s